สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันทาเส้นก๋วยเตี๋ยว และน้ำมันทาแผ่นสแตนเลส โดยทั่วไปสิ่งที่ใช้ในการตรวจสอบดู มีดังนี้
ค่าโพลาร์ ของน้ำมันที่ใช้ปรับคุณภาพเสร็จแล้ว ควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 10-14% ทั้งนี้ค่าโพลาร์ที่ได้จากการใช้น้ำมันใหม่ผลิตไม่ควรจะมีค่ามากไปกว่า 14% เพราะค่าโพลาร์ที่มากขึ้นเท่าใด ก็หมายถึง การเสื่อมคุณภาพของน้ำมันที่มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะเกิดจากการกระบวนการใช้นำน้ำมันใหม่นั้นไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหาร เช่น ทอด, ผัด เป็นต้น และนำน้ำมันมาใช้ซ้ำ ซึ่งค่าโพลาร์นี้เป็นตัวทดสอบง่ายๆ ถึงการใช้น้ำมันที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ ส่วนค่าความเป็นกรด และค่าเปอร์ออกไซด์ ยิ่งสูงยิ่งบอกถึงความเป็นน้ำมันเก่า เพราะน้ำมันจะมีกลิ่นเหม็นหืน โดยที่น้ำมันทาเส้นก๋วยเตี๋ยว และน้ำมันทาแผ่น ตราฟีนิกซ์ ของเรา ได้ทำการตรวจสอบผ่านแล้ว โดยมีทั้งค่าโพลาร์ซึ่งมีค่าเพียงแค่ 10.0%  ค่าเปอร์ออกไซด์มีค่าเพียงแค่ 0.59 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และค่าของกรดมีค่าเพียงแค่ 0.70 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัม เท่านั้น

TAG : น้ำมันใช้สำหรับในอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยว น้ำมันทาเส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำมันปาล์ม น้ำมันพืชสำหรับทาเส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำมันเคลือบแผ่นสแตนเลส น้ำมันทาแผ่น น้ำมันทาเส้น